Kjøreforhold

Web kamera bilder fra Statens vegvesen


Informasjon om veien til hytta, en tjeneste fra Statens Vegvesen.

Kilde: Statens Vegvesen


Kamera merket med grønt, vises nedenfor som enkeltstående bilder.


Disse kan gi en pekepinn på hvordan føret er.


HUSK at informasjonen er veiledende og kan inneholde feil.


Kjør pent DU er ansvarlig for bilturen når du sitter ved rattet. God Tur ;-)

Informasjon

Informasjon:

Statens vegvesens kamera tilgjengelige på internett. Kameraene står hovedsaklig på klima- eller værstasjoner langs vegnettet, ofte på svært værutsatte steder.


Kameraene er satt opp for å gi de ansvarlige for driften av vegnettet informasjon om det er nødvendig for eksempel å brøyte, salte eller strø vegene.


Tilbakemeldingene så langt tilsier at mange trafikanter har nytte av å se på forholdene på vegene, ikke minst i overgangen mellom årstidene.


Oppdateringsfrekvens

Disse kameraene oppdateres med svært varierende frekvens. Noen oppdateres hver 4. time andre oppdateres hvert 5. minutt. Dette har sammenheng med typen kamera og kvordan kommunikasjonen med kameraet/værstasjonen er satt opp.

Noen av kameraene, spesielt i de nordligste fylkene, har informasjon om vær- og vindforhold i bildet, andre steder veksler bildene mellom forskjellige retninger og bilder av vegbanen.

Bildene som vises på denne nettsiden blir ikke lagret hos oss; nye bilder erstatter gamle.


Vedlikehold av kameraene

Mange av dem står på værharde steder, og fra tid til annen faller værstasjonene av forskjellige årsaker ut. Det kan komme av strømbrudd, kommunikasjonen med værstasjonen faller ut eller annen teknisk svikt. Det kan ta tid før servicemannskap finner feilen og får rettet den. Derfor kan det hende at et kamera er ute av drift i noen dager eller at det viser et gammelt bilde.


Viderformidling

Veg-webkameraene som vises på vegvesen.no er betalt av våre skattepenger. Vi krever ingen godtgjørelse for de som videreformidler bildene fra veg-webkameraene, enten det er på egne nettsider eller i andre applikasjoner. Vi regner imidlertid med at de som gjør det oppgir at bildene kommer fra Statens vegvesen.


Høytrafikerte veger

Kameraene på det høytrafikerte vegnettet, for eksempel i Oslo, kan vi ikke publisere på internett. Det er opprettet av hensyn til vegtrafikksentralenes styring av trafikken og ligger i et lukket nett vegvesen.no ikke har mulighet for å formidle bilder fra.


Oppgradering og flere kamera

I løpet av de neste årene, vil klimastasjonene bli oppgradert, og vi regner med å kunne få flere veg-webkamera tilgjengelige for internett. Vi publiserer imidlertid fortløpende nye kamera på siden etter hvert som de blir tilgjengelige for oss.


Feil og mangler

Siden dette er en test dukker det opp noen feil. En av disse er at visning av stort bilde ikke fungerer i Internet Explorer hvis den første bokstaven i navnet på webkamera-plasseringen er "Å". Dette problemet har vi inntil videre "løst" ved å skrive "Aa", som "Å" i Åsen i Nord-Trøndelag og Åbergsdalen i Sogn og Fjordane.