Bilder

Bakgrunn


Web kamera ble 04. august -07 besluttet innført som en del av hjemmesiden til Engerdal Østfjell Hytteeierforening.

Og det ble da en mulighet for å ta en visuell utsjekk på været.


Som del 2 i forbindelse med etableringen av bredbånd for Engerdal Østfjell Hytteeierforening. Ble det gjennom juli måned 2007 uttestet en web kamera løsning i Østfjellet.

Dette i henhold til ønske om slikt kamera som fremkom i foreningens stiftelsesmøte på Knuten 13.04.2006.

Testperioden ga positive resultater og i styremøte i hytteeierforeningen 04.08.07 ble kamera besluttet innført som en del av hytteeierforeningens medlemsfordeler.

Kamera er rettet over dalen fra "H2-feltet" og fanger nordre del av Kvitvorda og søndre del av Sølen.

Kamera sender oppdaterte bilder hvert 10. minutt hele døgnet.

Samme bilde finnes på Engerdal Østfjell Hytteforening´s hjemmesider via egen link på forsiden.

Engerdal Østfjell Hytteforening.

Et utvalg bilder fra web kamera

Historien

Nedbørsmålinger skal nå gi riktige data. Måleren er flyttet og kalibrert 22. mai -09.

  • Web kamera nede 25. januar 2010.

25. januar 2010 meldte web kamera og strømforsyningen pass etter å ha vært i drift i nærmere 2 år og 7 måneder. Begge deler ble feilsøkt og byttet ut lørdag 30. januar 2010. Med de værforhold utstyret utsettes for, må en nok være fornøyd med en levetid på ca. 2 1/2 år.

  • Web kamera oppdatert 21. februar 2010.

Etter bytte av web kamera lørdag 30. januar viste det seg at det nye kamera hadde problemer med fokus. Dette er nå utbedret og bilde fra kamera er igjen slik det var tidligere.

  • Værstasjon ute av drift f.o.m. kvelden 21. februar 2010.

Kvelden den 21. februar meldte pc som drifter værstasjonen pass. Dette er en pc som vært i drift gjennom flere år før den ble en del av værstasjonen. Så det var kanskje ikke så rart at disken meldte pass (selv om det kom rimelig likt med kameraproblemet).

  • 26. februar 2010, kom værstasjon opp igjen.

Skadene på hoved-harddisken var store, og nærmere 4 lange vinterferiedager gikk med på å redde ut det datasettet som værstasjonen har lagret og etablert siden driftsstart 04. oktober i 2008. Dette tross at det under tiden er tatt backup. Harddisk og andre nødvendige deler ble i løpet av uka fremskaffet hos lokale leverandører i Trysil. Morgenen 26. februar ble værstasjonen igjen restartet og ser nå ut til å gå like godt som tidligere.

  • 09. november 2013 ble nytt Web kamera satt opp.

Web kamera ble byttet da det gamle viste seg å levere stadig dårligere bildekvalitet. Kanskje ikke så rart etter å ha levert bilder i flere år. Håper det nye web kamera viser seg like holdbart og at det takler de ulike værforhold som er i Østfjellet.

  • 30. november 2013 ble nytt Web kamera satt opp for snødybdemåling.

Nytt kamera er nå lagt til for å vise snødybde i Østfjellet. Dette vil sende bilder løpende i vinterhalvåret. Etter flere henvendelser og ønsker er dette nå lagt til som en ny tjeneste.

  • 25. mars 2014 ble hjemmesiden for ogbakken.net overført til ny webløsning. Dette da den gamle websiden ikke lenger supporteres fra webhotell-leverandør.
  • 05. april 2014 ble den nye hjemmesiden oppdatert etter mottatte ønsker om endringer.
  • Serveren på fjellet som styrer Værstasjon og webkamera kollapset 30.05.14 kl. 08:59. Det viste seg at hoveddisken hadde store skader. Disken er nå gjenopprettet fra IDE til SCSI, en jobb som tok mye tid. Serveren kom opp igjen fredag kveld 27.06.14.

Bilder og video

I tillegg til bildegalleriet er det også etablert egne sider for bilder og video som er fanget opp.